Privacy- en cookieverklaring Fokkema & Partners Architecten BV

1 oktober 2023 - Uw privacy is voor Fokkema & Partners Architecten BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Fokkema & Partners Architecten BV allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Fokkema & Partners Architecten BV.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat de website beter werkt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

  • Functionele cookies – we gebruiken functionele cookies om de website beter te laten werken, deze worden maximaal een jaar bewaard.
  • Analytics cookies – We gebruiken analytics cookies via Google Analytics. Deze worden bewaard tot 13 maanden na plaatsing en verlengt bij elk nieuw bezoek. De cookies worden gebruikt om gebruikers te identificeren en hun gedrag op de website bij te houden. De gegevens worden geanonimiseerd. Lees het privacy statement van Google via deze link.
  • Cookies van derden – We maken gebruik van Vimeo. Deze video-service gebruikt diverse cookies; van essentiële, analytische tot advertentiecookies. Vimeo’s sessiecookies worden verwijdert wanneer jij je browser afsluit en hun permanente cookies blijven totdat deze verlopen of totdat u de cookies verwijdert via de instellingen van uw browser. Lees het cookie statement van Vimeo via deze link.
  • Advertentiecookies - we gebruiken geen advertentiecookies.

Cookies

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google Analytics anonimiseert de IP-adressen. Door Analytics cookies te weigeren wordt je uitgesloten van Google Analytics en wordt er gestopt met tracken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Inzien, aanpassen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens
U kunt Fokkema & Partners Architecten op elk moment vragen om een uittreksel van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Ook heeft u het recht Fokkema & Partners Architecten te verzoeken de gegevens die wij van u hebben verzameld aan te passen of te verwijderen. Ook als u in het verleden toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@fokkema-partners.nl.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@fokkema-partners.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Fokkema & Partners Architecten BV
Phoenixstraat 49B
2611AL Delft
E-mailadres: info@fokkema-partners.nl
Telefoon: +31152158281
KvK nummer: 27184663